בצדי הדרך ובשולי התודעה-נגה קדמן

בצדי הדרך ובשולי התודעה-נגה קדמן

Regular price ₪80.00

דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב 1948 מהשיח הישראלי

ליפתא, טנטורה, קסטינה ומאות כפרים ערביים אחרים התרוקנו ב-1948 ממאות-אלפי תושביהם, שברחו או גורשו. ישראל מנעה את שיבת הפליטים לבתיהם, הרסה את רוב כפריהם, הפקיעה את רכושם והשתמשה באדמותיהם – ולעתים גם בבתיהם – לצורך יישוב יהודים.

הספר דן בפן המשלים לנישול ולהריסה - דחיקת הכפרים המרוּקנים לשולי השיח הישראלי, נוסף על העלמתם מהנוף: מחיקה או עִבְרוּת של שמות הכפרים, הסרתם וטשטוש זהותם במפה, התעלמות מהם ומנסיבות עקירתם במידע הנמסר באתרי תיירות שהוקמו על כמחצית מהכפרים, וקבלת הנישול על ידי תושבי יישובים יהודיים שנבנו על כרבע מהכפרים. כל אלה נבחנים באופן שיטתי בהתבסס על סיורים באתרי הכפרים ומגוון מקורות רשמיים.

הספר מצביע על אידאולוגיית הייהוד שבבסיס פעולות המחיקה, אידאולוגיה אשר תוצאותיה ניכרות הן בדמוגרפיה ובמרחב של הארץ והן בתודעת אזרחיה. השבת הכפרים המרוקנים לתודעת הישראלים מוצגת כחיונית להתמודדות אמיתית עם שורשי הסכסוך בהווה ולהתוויית הדרך לפיוס עתידי.


"מחקרה של קדמן חלוצי וחשוב [...] הוא חוקר תופעה גאוגרפית, פוליטית ופסיכולוגית מרתקת, המאירה את המנגנונים שבאמצעותם מרחב אתני נמחק ומוחלף באחר [...]"פרופ' אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
"'בצדי הדרך ובשולי התודעה' הוא ארוע תרבותי ראשון במעלה. [...] הוא מאותם מקרים יקרים שבהם המעשה האקדמי הוא צעד חי וחיוני בתרבות המקיפה אותו". אריאל הירשפלד, הארץ, 19.12.2008

עוד בספר:
רשימת 418 הכפרים שנמחו ופרטים על אודותיהם
מפת הארץ המסמנת את הכפרים
צילומים של אתרי כפרים חרבים כיום
סקירת השילוט בחורשות קק"ל ובגנים לאומיים
מובאות מדיוני ועדת השמות הממשלתית ומפרסומי קיבוצים ומושבים